Nyheter
Studieinfo.fi -> Sinfo.fi
Utbildningsstyrelsens information om ansökan till högskolor finns för tillfället på sinfo.fi
Högskolornas gemensamma ansökan framskjuten
Tidtabellen för högskolornas gemensamma ansökan(KSHJ 2013) har skjutits fram med ett år! Nu är planerna att ansökan tas i bruk hösten 2014.

AVLÄGG EN HÖGSKOLEEXAMEN på ca 3½ - 4½ år!

Börja studera vid en yrkeshögskola!

 

Ansökningstider 2014

På dessa sidor hittar du information om hur man söker till utbildning på svenska/finska via yrkeshögskolornas gemensamma ansökan till ungdomsutbildningen.

Enligt undervisningsministeriets beslut har svenskspråkig yrkeshögskoleutbildning koncentrerats till Arcada och Novia fr.o.m. 2013. Det innebär att svenskspråkiga utbildningar endast erbjuds vid dessa två yrkeshögskolor.