Nyheter
Ansökan till högskolor förnyas
Våren 2015 söker man till yrkeshögskolor och universitet via högskolornas gemensamma ansökan.

AVLÄGG EN HÖGSKOLEEXAMEN på ca 3½ - 4½ år!

Börja studera vid en yrkeshögskola!

Vi uppdaterar dessa sidor ! Vänligen notera att ansökan till högskolor förnyas fr o m ansökan 2015.

 

HÖGSKOLEANSÖKAN 2015 - en ansökan med två ansökningstider och totalt max 6 önskemål

 


Bachelor på engelska
Ansökningstid 1: 7 - 27.1.2015 (kl. 15)

Ifall du söker till utbildning på engelska (Bachelor) skall du fylla i de önskemålen under den första ansökningstiden. Om du också vill söka till Bachelorutbildning på svenska/finska, fyller du på med dessa önskemål under ansökningstid 2. Maximalt kan du söka till 6 utbildningar vid yrkeshögskolor och universitet.


Bachelor på svenska och finska
Ansökningstid 2: 17.3 - 9.4.2015 (kl.15)


Master på svenska, finska och engelska

Ansökningstid 2: 17.3 - 9.4.2015 (kl. 15)

Notera att du kan söka till yrkeshögskolornas Master-utbildningar (högre yrkeshögskoleutbildning)  först efter att du har en yrkeshögskoleexamen och därefter tillräcklig arbetserfarenhet.

Svenskspråkig yrkeshögskoleutbildning koncentrerad till Arcada och Novia

Enligt undervisningsministeriets beslut har svenskspråkig yrkeshögskoleutbildning koncentrerats till Arcada och Novia fr.o.m. 2013. Det innebär att svenskspråkiga utbildningar endast erbjuds vid dessa två yrkeshögskolor.